Glastuinbouwsector presenteert plan

14.05.2022

In NRC stond vanochtend een groot artikel. Een van onze leden Leon Ammerlaan vertelt over de mogelijkheden en moeilijkheden van verduurzaming in de glastuinbouw. De glastuinbouwsector doet een aanbod aan politiek, overheid en de maatschappij om op grote schaal aardgas te besparen. In het ‘Investeringsplan energietransitie glastuinbouw’ dat vorige week werd gepresenteerd, is voor bestaande en nieuwe geothermieprojecten een belangrijke rol weggelegd.

Glastuinbouw Nederland doet daarin voorstellen om het gasverbruik op korte termijn flink te verlagen. In een Kamerbrief van een paar dagen later presenteert de minister van LNV een pakket van uiteenlopende maatregelen voor de glastuinbouw.

Glastuinbouw Nederland vraagt aandacht voor het feit dat de hoge energieprijzen de positie van glastuinbouw op het spel zetten. Maatregelen om de sector te ondersteunen dragen bij aan de ambitie van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een lijst met duurzame projecten voor de komende jaren maakt duidelijk hoe binnen vijf jaar ruim 900 miljoen kuub gas per jaar is te besparen. Dan moet de politiek wel voldoen aan drie essentiële voorwaarden: in de kern gezonde tuinbouwbedrijven overeind houden en versneld verduurzamen; bestaande duurzaamheidsprojecten in stand houden; nieuwe duurzaamheidsprojecten snel ontwikkelen.

De Minister van LNV heeft in zijn brief van 22 april een samenhangend pakket voor de glastuinbouw sector gepresenteerd, met eveneens de ambitie van een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 als richtpunt. Gewezen wordt op aanpassingen in de SDE++ regeling van 2022 en de introductie van de zogenaamde hekjes in 2023, waardoor geothermie eerder aan bod kan komen. Verder kondigt de minister aan dat het kabinet in juni beleid bekend maakt met betrekking tot het opschalen van duurzame warmtebronnen zoals geothermie. Daarnaast wordt gewerkt aan stimuleringsmaatregelen voor de aanleg van warmtenetten, ook voor de glastuinbouw.