Indieningsformulieren beschikbaar voor hergebruik en verwijderen mijnbouwwerk

05.01.2022

Het mijnbouwbesluit is gewijzigd ten aanzien van hergebruik en verwijdering met betrekking tot geothermie (in werking met ingang van 1 januari 2022). Er zijn standaardformulieren vorm gegeven (4 stuks) waarmee een aanvraag of melding moet worden gedaan. De verplicht te gebruiken formulieren zijn te vinden op Mijnbouwvergunningen.nl en de website van Nlog – kop ‘Indieningsformulieren buiten werking melding, aanvraag ontheffing, instemming verwijderingsplan en rapport over verwijderen’.