Kabinet kondigt verdere stappen versnelling geothermie aan

15.12.2022

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw (EZK) gaf onlangs antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Grinwis, Bontenbal, Erkens en Valstar over de versnelling in het aanwenden van geothermie.

Het kabinet werkt volgens de staatssecretaris onder meer aan mogelijkheden om geothermie in de SDE++ beter te accommoderen. Verder onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor een tijdelijke correctiemaatregel om lopende aardwarmteprojecten te beschermen tegen de hoge gasprijzen. Ook verkent de staatssecretaris mogelijkheden om onder andere verdere uitkoeling te versnellen.

Over het ‘Actieplan versnelling geothermie’ van Geothermie Nederland is de staatssecretaris eveneens positief. Het kabinet zal zich gaan inzetten om aan de door de sector gepresenteerde denklijnen zo goed mogelijk invulling te geven. Zo gaat het in op het voorstel om als overheid samen met de sector een Taskforce in te richten die zich gaat buigen over wat er extra gedaan kan worden om belemmeringen voor nieuwe aardwarmteprojecten kleiner te maken. In die taskforce zijn volgens de staatssecretaris o.a. het ministerie van EZK, Geothermie Nederland, EBN en de regionale overheden vertegenwoordigd. Meer nieuws over de samenstelling en werkwijze van de taskforce volgt naar alle waarschijnlijkheid in januari.

Download ‘Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie’