Kabinet stelt €150 miljoen beschikbaar voor versnelling warmtenetten

17.04.2023

Het kabinet stelt een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’). Minister Rob Jetten: ‘Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen. In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030, bovenop de huidige 500.000 huishoudens die al toegang hebben tot een warmtenet.’
Lees verder op Rijksoverheid.nl