Kamerbrief ‘Stand van zaken Geothermie’

29.06.2023

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in aanloop naar de aanstaande inwerktreding van de gewijzigde Mijnbouwwet de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang op het terrein van geothermie.

De brief beschrijft de vorderingen en beleidsvoornemens van het kabinet op het gebied van geothermie. Er is onder andere te lezen over het doel van gewijzigde Mijnbouwwet- en regelgeving. En over thema’s als drinkwater en seismiciteit. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij het vergroten van kennis. De financiële en risicodragende deelname van EBN in nieuwe geothermieprojecten moet onder andere bijdrage aan dit doel. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de pilot in Limburg en het onderzoek naar de mogelijkheden van lithiumwinning bij geothermie in Nederland worden eveneens genoemd. Evenals de groei, versnelling en professionalisering in de sector. Ook is meer te lezen over de Taskforce: “Hierin wordt gewerkt aan het wegnemen van barrières, bijvoorbeeld met betrekking tot financiering van projecten, die de versnelling van geothermie in de weg staan.”