Kamercommissie wil energiebeleid niet controversieel verklaren

06.09.2023

De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat wil geen enkel wetsvoorstel op het gebied van klimaat en energie controversieel verklaren. Beleid voor klimaat en de energietransitie moeten gewoon doorgaan onder het demissionaire kabinet. Dat heeft de commissie van de Tweede Kamer besloten in een procedurevergadering op 5 september jl.

Alle commissies van de Tweede Kamer vergaderen deze week om een lijst op te stellen met onderwerpen die de commissies en daarmee ook de Tweede Kamer de komende periode niet behandelen. Dinsdag 12 september a.s. wordt plenair over de complete lijst gestemd.

Klimaatbeleid

Er liggen enorme opgaven om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Geothermie is onmisbaar in de warmtetransitie voor Nederland. We kunnen daarbij geen vertraging in de besluitvorming voor projecten en de noodzakelijke wetgeving gebruiken.

Oproep

In nauwe samenspraak met het Nationaal Klimaatplatform (NKP) heeft Geothermie Nederland met tal van andere partijen opgeroepen om door te gaan met alle belangrijke dossiers rondom klimaat. Als er na de verkiezingen opnieuw een lange formatie volgt, zijn we een jaar verder en die tijd hebben we niet. Die oproep lijkt in vruchtbare aarde te zijn gevallen.