Kamerdebat Warmtewet

17.02.2023

Op 15 februari is de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) besproken in de Tweede Kamer. De VVD en CDA hebben in de Tweede Kamer hun zorgen geuit of de doelen niet uit zicht raken door het besluit over de infrastructuur van warmtenetten. Het kabinet meent echter dat de ‘realisatiekracht’ bij de decentrale overheden snel genoeg op orde komt.
‘Het ministerie is met investeringsfonds Invest-NL en ‘een aantal grote financiers’ in gesprek om geld te stoppen in de warmtenetten. Ook werkt Jetten met het ministerie van Volkshuisvesting aan een nationaal programma lokale warmtetransitie, dat gemeenten met kennis zal ondersteunen.’ Lees het volledige artikel ‘Iedereen verlangt naar een snellere warmtetransitie’ (Binnenlands Bestuur).

Warmtenetten met een maximum van 1500 aansluitingen zijn vrijgesteld van een verplichte meerderheid in publiek eigendom. CU-Kamerlid Grinwis vraagt wat dit betekent voor geothermiebronnen die worden aangelegd in eigen beheer, met bijvoorbeeld een kassencomplex in combinatie met een woonwijk, omdat dit de ontwikkeling van kleine netten in de weg kan zitten. Minister Jetten heeft aangegeven dit onderwerp intern te bespreken en te kijken of hier andere afwegingen voor gemaakt moeten worden.