Ledenbijeenkomst geeft nieuwe inzichten in de financiering van geothermieprojecten

29.11.2022

Ruim 90 leden en genodigden bezochten op 24 november de Ledenbijeenkomst ‘Geothermie, de investering waard’. In twee paneldiscussies werden ervaringen met onder meer de financierbaarheid en betaalbaarheid van geothermie met het publiek gedeeld. Tussendoor werd bij de deelnemers in de zaal met behulp van Mentimeter de mening over verschillende stellingen gepeild. De sector streeft naar een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Om dat mogelijk te maken is er behoefte aan onder meer een stabiel investeringsklimaat. Hoe houd je bestaande projecten in stand? Zijn er oplossingen voor het kip-ei probleem van de bron en de aanleg van een nieuw warmtenet? En hoe aantrekkelijk is het voor banken om te investeren in geothermie?


Bij de ontwikkeling van een geothermieproject en een nieuw warmtenet speelt het zogenaamde ‘kip-ei probleem’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geothermie slimmer financieel wordt ondersteund en zo de ingroeifase van het warmtenet weet te overbruggen?

Met de presentaties van Ennatuurlijk, ECW en Aardyn werd inzicht gegeven in deze problematiek. Waarbij de overname van de geothermie activiteiten van ECW Energy door Ennatuurlijk ook laat zien wat de groeipotentie van aardwarmte is, zowel voor de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. Aardyn maakte inzichtelijk hoe de financiële beslissingen in de verschillende onderdelen van de warmteketen direct op elkaar van invloed zijn. Vervolgens ging Hans Bolscher met panelleden van Vattenfall, de gemeente Almere en Aardyn in gesprek. Over de keuze voor geothermie in een bronnenstrategie – met de financiële aantrekkelijkheid van geothermie als doorslaggevende factor. Over slimme oplossingen om de (financiële) risico’s bij de ontwikkeling van een geothermiebron beter af te dekken. En over het belang van samenwerking met diverse stakeholders, waaronder gemeenten.

Het tweede deel van de middag gaf een inkijkje in de financiële uitdagingen waar veel geothermieprojecten van het eerste uur op dit moment mee te maken hebben. De hoge energieprijzen en ingewikkelde marktomstandigheden door de oorlog in Oekraine zorgen ervoor dat bestaande projecten echt in zwaar weer zitten. Hoe anders de projectfinanciering er tegenwoordig uitziet, wordt duidelijk door de presentatie ‘het perspectief van ING op de geothermiesector’,  waarvan de financiering voor aardwarmte Maasdijk – een constructie met vier banken – een mooi voorbeeld is. Het gesprek met panelleden van de Rabobank, ING en Meewind verduidelijkte het perspectief van banken en investeerders op de financiële waarde van geothermie . Met als opsteker voor de sector een gericht compliment over de toenemende professionaliteit en de lessons learned die de sector oppakt. Want dat wordt opgemerkt; met een verbetering in de projectenontwikkeling, is geothermie steeds beter financierbaar voor investeerders.

Download de presentaties:

Download een meer uitgebreid verslag