Lid uitgelicht: Gemeente Sudwest-Fryslan

28.11.2022

De gemeente Sudwest-Fryslan is onlangs lid geworden van Geothermie Nederland. Duco Hartlief, projectleider aardgas vrije wijken in de gemeente beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Waarom is de gemeente Sudwest-Fryslan lid geworden van Geothermie Nederland?
Binnen de gemeente lopen een aantal opsporingsvergunningen naar koolwaterstoffen en geothermie. Wij willen graag meer grip krijgen op de energietransitie en zien het lidmaatschap bij Geothermie Nederland als een stap in de goede richting. Daarnaast zijn erg mooie trainingen beschikbaar om meer inzicht te krijgen in geothermie en de omgeving waarin wordt geopereerd.

Wat doet de gemeente Sudwest-Fryslan op het gebied van duurzame warmte/geothermie?
De energietransitie geven wij samen met de Mienskip (gemeenschap) vorm, dit wordt gedaan om de lusten, lasten en het zeggenschap zo lokaal mogelijk te houden. In onze gemeente hebben wij meerdere mienskipsinitiatieven om wijken/dorpen en steden van het aardgas af te krijgen. Deze projecten maken veelal gebruik van een warmtenet met verschillende bronnen. We zien geothermie als 1 van deze bronnen, mogelijk kunnen deze warmtenetten later met elkaar verbonden worden. Tevens onderzoek wij hoe we samen met de mienskip warmtenetten en eventueel warmtebedrijf tot stand kunnen brengen.

Samen met mienskipsinitiatief STOGEF (Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland) zijn wij aan het onderzoeken hoe de mienskip zelf een geothermiebron kan realiseren.

Wat is jouw rol daarbij? (optioneel)
Mijn rol in de energietransitie is projectleider aardgas vrije wijken, dit doe ik samen met mijn collega Wim IJkema. Samen begeleiden, faciliteren en helpen wij de projecten verder tot en met realisatie. De rol die de gemeente inneemt is van cruciaal belang en is in lijn met de toekomstige wet collectieve warmtevoorziening. Ook zorgen we ervoor dat de energie samen met de mienskip wordt vorm gegeven.

Wat zijn jullie verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?

Wij willen meer grip krijgen op het onderwerp geothermie om de regierol vanuit het klimaatakkoord zo goed mogelijk vorm te geven. Door lid te worden van Geothermie Nederland verwachten wij een grote netwerk en meer kennis op te bouwen om de stem van de mienskip de juiste plek te geven.