Lid uitgelicht: provincie Zuid-Holland

05.12.2022

De provincie Zuid-Holland ziet geothermie als een belangrijke bron voor de energiemix in Zuid-Holland en wil graag bijdragen aan de versnelling van geothermie in Nederland. Mede daarom is de provincie lid van Geothermie Nederland. Olmo Janssen Junior Adviseur Energietransitie bij Provincie Zuid-Holland beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Wat doet de Provincie Zuid Holland op het gebied van duurzame warmte/geothermie?
Door de grote warmtevraag binnen de provinciegrenzen staat de warmtetransitie in Zuid-Holland hoog in het vaandel. Zo is er een groot aantal geothermieprojecten ontwikkeld ter verwarming van grote oppervlaktes glastuinbouw en ligt het WarmtelinQ netwerk straks dwars door de provincie heen. Als provincie zitten we voor geothermie dicht op de innovatie en kennisdeling. Zo zijn we actief betrokken bij het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy, de Energy Cave en het Delft Aardwarmte Project (DAP). Ook organiseren we, vaak in samenwerking met externe partijen, leerkringen over allerlei onderwerpen binnen de warmtetransitie. Initiatiefnemers en samenwerkingsverbanden voor collectieve warmtesystemen, zoals met geothermie, ondersteunen we bij de ontwikkeling.

Wat is jouw rol daarbij?
Mijn rol binnen de provincie is Junior Adviseur Energietransitie, door mijn aardwetenschappelijke achtergrond kan ik met partijen communiceren over de techniek en ben ik vanuit de provincie steeds meer bezig met het beleid rondom bijvoorbeeld geothermie. Vanuit het warmteteam van de provincie organiseer ik de leerkringen over uiteenlopende onderwerpen binnen de warmtetransitie en ik voorzie daar een mooie ruimte voor geothermie.

Waarom is de Provincie Zuid-Holland lid van Geothermie Nederland?
De provincie is lid van Geothermie Nederland om dicht op de nieuwe ontwikkelingen te zitten. Momenteel bevindt het gros van de Nederlandse geothermieprojecten zich in Zuid-Holland. Uiteraard mede door de gunstige ondergrond. Dit gaat gepaard met een bepaalde visie die we uitdrukken in beleid. We zien geothermie als een belangrijke bron voor de energiemix in Zuid-Holland en willen graag bijdragen aan de versnelling van geothermie in Nederland.

Wat zijn jullie verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?

We zien Geothermie Nederland als de ideale plek om in contact te komen met uitvoerende partijen. Los van het uitbreiden van ons netwerk faciliteert Geothermie Nederland ook allerlei kennisdelingen met uiteenlopende onderwerpen. Hopelijk kunnen we hier in de toekomst nog actiever aan deelnemen.