Nieuwe EBN infographic ‘De knop om!’ Energie in cijfers 2022

18.01.2022

De feiten en cijfers uit de infographic maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030. Van de benodigde PetaJoule (PJ) is nog slechts 300 PJ beschikbaar van hernieuwbare bronnen, waarvan circa 6 PJ (PetaJoule) afkomstig van aardwarmte. Voor ons geeft dit nog eens extra motivatie om dat aandeel te vergroten.

De infographic werd gepresenteerd tijdens het EBN Energieontbijt op 18 januari jl. dat via een livestream werd uitgezonden in het bijzijn van 600 professionals uit de klimaat- en energiesector. En werd overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.  Lees meer op ebn.nl

Jaarlijks brengt de infographic de belangrijkste feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in Nederland in kaart. Dit jaar geeft de infographic daarnaast inzicht in de mogelijkheden om de reductie van CO2 te versnellen op weg naar 2030. Zie de achterzijde van de infographic, genaamd ‘De knop om’. De mogelijkheden worden geschetst op verschillende niveaus, vanuit verschillende perspectieven en op een significante schaal. Zo komt onder meer aan bod wat het effect is als 400.000 woningen hun CV-ketel vervangen door aansluiting op warmtenetten met geothermie als bron.

Download de infographic infographic: De knop om! Energie in cijfers 2022

InfographicEBN2022 deknopom