Nieuwe EBN infographic ‘Energie in Cijfers’

20.01.2021

Uit de infographic blijkt dat Nederland nog maar 1 uur en 49 minuten per dag leeft van duurzame energie. Waarvan 3 minuten van aardwarmte. Voor ons geeft dit nog eens extra motivatie om dat aandeel te vergroten. 

EBN infographic def

De infographic werd gepresenteerd tijdens het EBN Energieontbijt op 19 januari jl. dat via een livestream werd uitgezonden. In de studio was naast Jan Willem van Hoogstraten (EBN) ook Ed Nijpels aanwezig in zijn rol als voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Van Hoogstraten onderstreepte tijdens het ontbijt het grote belang van draagvlak. Ook werd er stil gestaan bij de kloof tussen nu en 2030 en de vraag of en in welke mate Nederland tijdens de energietransitie in haar eigen energieproductie kan voorzien. De infographic geeft deze opvallende kloof goed weer.

Download de infographic ‘Energie in cijfers