NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

14.07.2022

De Minister van EZK heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen. Het collectief NieuweWarmteNu! ontvangt 200 miljoen.

Met de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds gaat NieuweWarmteNu! 26 duizend huizen en 800 hectare aan glastuinbouw van het gas afhalen. In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Er worden twaalf warmtenetten aangelegd en zes innovatieve projecten mee betaald om warmte uit de grond te winnen.