Nieuwste cijfers CBS: 11 procent energieverbruik in 2020

01.06.2021

Het aandeel van zon, wind, biomassa en aardwarmte in het energieverbruik is in 2020 licht gestegen naar 11,1 procent. Een jaar eerder lag het aandeel van hernieuwbare energie in het nationale verbruik nog op 8,8 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De toename van hernieuwbare energie was volgens het CBS grotendeels te danken aan de ruimere mogelijkheden op het gebied van zonnestroom en windenergie. Ook het gebruik van aardwarmte nam in 2020 toe (10% ten opzichte van 2019), bleek al uit de Productiecijfers aardwarmte 2020 die Geothermie Nederland in maart publiceerde:

 Infographic Productiecijfers aardwarmte 2020