Onderzoek haalbaarheid lithiumwinning bij geothermie

20.12.2023

Op verzoek van de Kamer heeft staatssecretaris Vijlbrief onderzoek via EBN laten uitvoeren om de haalbaarheid van lithiumwinning bij geothermie te onderzoeken. Aanleiding hiertoe was een studie van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks over de noodzaak van kritieke metalen voor de energietransitie. Op 19 december jl. heeft de staatssecretaris het onderzoeksrapport aan de Kamer toegezonden.

Het onderzoek laat zien dat lithiumwinning uit geothermie vanuit een ecologisch perspectief interessant kan zijn. Dit omdat er een relatief klein productieoppervlak nodig is en er weinig energie benodigd is en daarmee een beperkte CO2-uitstoot heeft. Ook is het watergebruik beperkt ten opzichte van andere extractieprocessen. Tegelijkertijd blijkt dat het op dit moment nog niet rendabel is om uit bestaande Nederlandse geothermiebronnen lithium te winnen. Dat komt door de lage concentraties die tot nu toe in de bronnen aanwezig zijn; de complexiteit van het extractieproces en de afwezigheid van technologieën om bij de vastgestelde lage concentraties een rendabel project te kunnen realiseren.

Het rapport en de actualiteit laten echter ook zien dat de innovaties op dit gebied snel gaan. Geothermiewater bevat een scala aan elementen, waaronder ook materialen die op de zogenoemde critical raw materials lijst van de EU staan. Daarom is het op termijn ook interessant te onderzoeken of ook andere materialen uit geothermiewater te winnen zijn. Dit kan zowel het economisch perspectief van geothermie verbeteren én draagt bij aan het beschikbaar hebben van belangrijke materialen ten behoeve van de Nederlandse energietransitie. EBN is gevraagd om deze ontwikkelingen te blijven volgen.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.