Overhandiging infographic seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’

01.03.2024

Tijdens de informatiesessie seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’ werd op 29 februari een infographic overhandigd aan Koenraad Elewaut van het ministerie van EZK.

Bij alle activiteiten in de ondergrond is het belangrijk om zorgvuldig na te gaan welke risico’s er zijn en hoe je daar mee om moet gaan. Voor geothermie is dit goed geregeld. Geothermie Nederland ontwikkelde deze infographic om inzichtelijk te maken wat er is geregeld voor seismische risico’s.

Download de infographic

Het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte staat in de hele sector centraal. Het winnen van aardwarmte is aan strenge regels gebonden. Conform de Mijnbouwregelgeving, moet vanaf juli 2023 voor ieder aardwarmteproject bij het aanvragen van een startvergunning onder meer worden aangetoond wat de seismische dreiging en het bijbehorende risico is bij het aardwarmteproject. TNO-AGE en EBN hebben daarvoor in opdracht van het ministerie van EZK een methodiek en rekentool ontwikkeld met de naam Seismische Dreiging en Risico Analyse (SDRA). Hiermee wordt bij het aanvragen van een startvergunning getoetst of een project voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm.

Lees meer over de SDRA Geothermie op NLOG

Verder heeft Geothermie Nederland een monitoring en beheerssysteem ontwikkeld voor alle geothermieprojecten. Dit systeem zorgt ervoor dat er bij waargenomen bevingen adequaat wordt gereageerd en de omgeving en instanties tijdig geïnformeerd worden. KNMI zorgt daarbij als onafhankelijke instantie voor het meten en publiceren van bevingen door het uitlezen van de geïnstalleerde meetstations die op het KNMI netwerk zijn aangesloten.

De informatiesessie seismiciteit ‘Geothermie Goed Geregeld’ vond plaats op 29 februari van 15.00 – 16.45 uur in de Energy Cave met circa 40 leden van Geothermie Nederland. De sessie is opgenomen en vanaf 12 maart terug te kijken.