Publicatie ‘Verduurzaming bronnen voor warmtenetten’

13.09.2023

Met de ondertitel ‘Opgave, onrendabele top en knelpunten richting 2030’ schreef CE Delft een rapport in opdracht van de NVDE over de verduurzaming van de bronnen voor warmtenetten. De studie richt zich op de verduurzaming van de bronnen voor warmtenetten in 2030. Het doel voor dat jaar is dat circa 1 miljoen huishoudens op een warmtenet zijn aangesloten, ruim tien procent van alle huishoudens.

In het onderzoek komt een aantal knelpunten naar voren die moeten worden opgelost voor het beoogde toekomstbeeld. Onderzoek van CE Delft laat zien dat die projecten in voorbereiding zijn maar dat er méér SDE-budget nodig is dan voorlopig wordt voorzien.

Bekijk de publicatie

Het onderzoek van CE Delft heeft geïnventariseerd welke projecten in voorbereiding zijn om de verduurzamingsdoelen voor stadswarmte te halen. Het gaat bijvoorbeeld om warmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of uit water (aquathermie). Het goede nieuws is dat er voldoende projecten in de pijplijn lijken te zitten om die doelen te halen. Maar het totaal benodigde SDE-budget van 6-7 miljard euro is nog een flink bedrag in vergelijking met wat er de laatste jaren naar duurzame warmte is gegaan.

Het onderzoek laat ook zien dat niet al te lange termijn ook bronnen nodig zijn die alleen in de winter warmte produceren. Regelbare duurzame warmtebronnen en opslag zullen belangrijk worden. Daarnaast zijn er knelpunten op het gebied van netcongestie, nettarieven, seizoensopslag, en warmtenetten met een warmtekrachtkoppeling.

(bron: Klimaatweb.nl)