SDE-beschikkingen voor aardwarmteprojecten

18.06.2024

De resultaten van de SDE++2023-ronde zijn bekend. De geothermiesector heeft hoge ogen gegooid. Alle tien ingediende projecten hebben een positieve beschikking gekregen. Bij realisatie zullen deze aardwarmteprojecten gezamenlijk zorgen voor meer dan 0,5 megaton CO2-reductie per jaar.

Het totale subsidiebedrag voor aardwarmte is in deze ronde bijna 1,4 miljard euro. De werkelijke kasuitgaven voor de overheid zullen naar verwachting aanzienlijk lager zijn. Die hangen namelijk af van de marktprijzen voor gas en de hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt door de aardwarmteprojecten.

Geothermie Nederland feliciteert alle indieners van harte en wenst hen veel voorspoed met het tot realisatie brengen van deze projecten. Felicitaties voor:

  • Aardwarmtecluster Koekoekspolder
  • Ennatuurlijk Aardwarmte, project Moerdijk
  • ECW Geo Andijk
  • Eavor in Tilburg
  • Yeager Energy in Purmerend
  • Aardwarmtebron Zwolle
  • HVC Maasdijk (2x)
  • HVC Polanen
  • Shell in Schipluiden

Op 17 juni 2024 verscheen de Kamerbrief met de resultaten van deze ronde. Bekijk de Kamerbrief
Op 10 september 2024 gaat de SDE++ weer open voor aanvragen.