SDE++-regeling voor 2022 biedt kansen – nog cruciale aandachtspunten

24.03.2022

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De regeling voor 2022 laat zeer wenselijke verbeteringen zien.

Twee voorbeelden:

  • Er is een budget van € 13 miljard beschikbaar; t.o.v. het budget van vorig jaar (toen was er maar € 5 miljard beschikbaar) een forse verhoging. Door het hogere openstellingsbudget maken onder andere meer aardwarmteprojecten meer kans.
  • Aardwarmteprojecten krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag, de termijn van 4 jaar bleek door vertraagde vergunningverlening en de complexiteit van de warmtemarkt niet realistisch. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld.

Oproepen die Geothermie Nederland deed, zien we terug in de regeling. De recent opgerichte SDE-werkgroep met leden heeft de afgelopen tijd meegedacht over zaken die in de subsidieregeling van groot belang zijn. Er is echter nog een aantal cruciale aandachtspunten waar Geothermie Nederland aandacht voor vraagt.

Aandachtspunten

Er zijn 19 geothermieprojecten die al een SDE-beschikking hebben. Om tot productie te komen is het voor deze projecten heel belangrijk dat zij ook gebruik kunnen maken van een verlenging van de realisatietermijn van de SDE++ naar 6 jaar. Bekijk voor een overzicht van al onze standpunten onze Position Paper SDE++.

Geothermie Nederland was gisteren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Ook de NVDE en Glastuinbouw Nederland waren uitgenodigd om in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden. Deze partijen hebben alle een position paper ingebracht. Het rondetafelgesprek en de inbreng voor het rondetafelgesprek is terug te kijken/vinden via www.tweedekamer.nl 
Vanmiddag vond er in het commissiedebat van de commissie Economische Zaken en klimaat een discussie plaats over de SDE++ regeling. Ook dit debat is terug te kijken. De minister heeft in dat debat de generieke realisatietermijn van 6 jaar ook voor bestaande projecten niet overgenomen.