SodM onderzoek naar risico’s van opwarming ondiepe ondergrond

19.04.2021

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet de effecten van opwarming van de put en de omgeving van de put onderzoeken door TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO) met een wetenschappelijk literatuuronderzoek.