Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

05.07.2021

De provincie Groningen heeft Deep Atlas uit Groningen ruim 38.000 euro subsidie toegekend voor de aanschaf van een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera. De provincie Groningen meldt dat met deze technologie beter kan worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn.

De camera wordt ingezet om geschikte locaties te vinden voor boringen naar aardwarmte. Deep Atlas BV heeft recent een softwarepakket ontwikkeld om de grote hoeveelheid data te kunnen verwerken die nodig is bij het analyseren van zogenaamde korte-golf infrarood (SWIR) metingen. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met de Rijks Universiteit Groningen. Dit zijn scans van gesteente monsters uit de diepe ondergrond die voor (mogelijke) boringen kunnen worden geanalyseerd op hun doorstroombaarheid.

Het geld voor de camera komt uit het Coronafonds, bedoeld om Groningen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Met deze regeling ondersteunt de provincie innovatieve en duurzame projecten van middelgrote en kleine bedrijven, die bijdragen aan een toekomstbestendige economie.