Subsidies voor projecten HVC brengen aardwarmte dichterbij

30.03.2023

Met het toekennen van de subsidie duurzame energie kan HVC verder met de ontwikkeling van aardwarmte in de gemeente Dijk en Waard en Lelystad. Ook kan verder worden gegaan met de ontwikkeling van Aardwarmte Wippolderlaan in Wateringen.

Lees de artikelen:

Over de subsidie
De Rijksoverheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen. In 2030 moet de uitstoot minimaal 55% lager zijn dan in 1990. De Rijksoverheid geeft subsidie aan projecten die zorgen voor de productie van duurzame energie of het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie heet Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidie blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. Aardwarmte speelt een belangrijke rol om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen. Het is de verwachting dat de bijdrage van aardwarmte in de totale warmteproductie in de komende jaren flink toeneemt. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van deze techniek dan ook actief.

(Bron: HVC)