TNO-onderzoek: Geothermie duurzame energiebron

16.12.2020

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? TNO deed onderzoek en zet in een whitepaper de feiten op een rij.

Maurice Hanegraaf, TNO: “Geothermie is nu al één van de schoonste warmtebronnen voor warmtenetten. Ons onderzoek wijst uit dat met een aantal maatregelen de CO2 -uitstoot verder te verlagen is en een CO2 neutraal collectief warmtesysteem mogelijk is.”

TNO 2020 duurzaamheid

Whitepaper ‘Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten’
In de whitepaper zet TNO de feiten op een rij. De CO2-uitstoot van een geothermiebron is in vergelijking met een cv-ketel op aardgas nu al zo’n 90% lager terwijl een warmtenet met geothermie als bron 60% minder CO2 uitstoot.


Samenwerking en vervolg

TNO werkte nauw samen met de werkgroep gebouwde omgeving van ons platform. Frank Schoof, voorzitter van Platform Geothermie: “Dit rapport laat zien dat warmtenetten met geothermie, met een duurzame aanvulling voor de piekvraag, een warmtenet oplevert dat voldoet aan alle duurzaamheidsnormen. Het onderzoek geeft eindelijk duidelijkheid over het feit dat geothermie een onmisbare component is voor een duurzaam warmtenet.”

De nieuwe brancheorganisatie Geothermie Nederland die 1 januari van start gaat, zal vervolg geven aan de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek om ervoor te zorgen dat geothermie een substantiële rol kan gaan spelen in de energietransitie.

Webinar 17 december 2020
Op donderdag 17 december organiseerden we samen met TNO een webinar over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.
Het webinar is terug te kijken via deze link.