Toelichting risicobeleid door EZK

27.01.2023

Ruim 30 leden van Geothermie Nederland volgden maandag 23 januari het webinar, georganiseerd door de vereniging, over de risicobeleidsbrief van staatssecretaris Vijlbrief.

In het webinar werden de uitgangspunten van het beleid en de handreikingen en richtsnoeren die in ontwikkeling zijn toegelicht. Het ministerie van EZK presenteerde bovendien de nieuwe rekenmethodiek die er moet komen voor boringen. Er blijkt nog veel werk te verzetten. We willen de voortgang regelmatig met elkaar blijven bespreken. Over de vorm en frequentie van vervolgbijeenkomsten over dit onderwerp volgt later meer.

Downloads: