Tweede Kamerleden bezoeken Aardwarmte Maasdijk

06.09.2022

Tweede Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) brachten op uitnodiging van Geothermie Nederland op 2 september een bezoek aan Aardwarmte Maasdijk. De Kamerleden hadden de unieke kans om een boring bij te wonen bij het aardwarmteproject dat wordt ontwikkeld door HVC.


Geothermie, ofwel aardwarmte, is een onmisbare bron voor de warmtetransitie. De energiecrisis laat zien dat het hard nodig is om in te zetten op duurzame en alternatieve bronnen voor aardgas.

Aardwarmte meest natuurlijke bron van duurzame warmte

Met de realisatie van Aardwarmte Maasdijk stappen straks nog meer tuinders over op aardwarmte, een natuurlijke bron van duurzame energie. En het zijn niet alleen tuinders die kunnen profiteren van aardwarmte. Een deel van de gewonnen aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen of gebouwen en dat aandeel wordt alleen maar groter. Bontenbal: “We willen met z’n allen minder aardgas gebruiken. De energiecrisis laat zien dat dat hard nodig is. Volgens mij is er echt één heel belangrijke bron van duurzame warmte, en dat is aardwarmte. Het zou goed zijn als specifieke technologieën zoals geothermie langjarig worden uitgerold met een programma waarbij je ook de financiering langjarig moet regelen.”

Kansen en uitdagingen

Tijdens de rondleiding op de aardwarmtelocatie werd duidelijk hoe een aardwarmteproject tot stand komt. Grinwis: “Echt indrukwekkend om te zien hoeveel techniek en hoeveel ondernemers en hoeveel bedrijven samenkomen en samen werken aan een Nederland met schone energie, met duurzame warmte.” Ook werd met de aanwezigen besproken wat nodig is om daadwerkelijk meer aardwarmteprojecten te realiseren en bestaande projecten te continueren en te laten groeien. Geothermie Nederland werkt aan een voorzet van een actieplan om de benodigde versnelling mogelijk te maken. Dit actieplan wordt volgende week gelanceerd.

Tweede Kamer

In het verlengde daarvan werd besproken wat de Tweede Kamer extra kan doen om het kabinet te bewegen de inzet van geothermie nog verder te versnellen. Gecoördineerde actie vanuit de overheid is belangrijk. Geothermie-ontwikkelaars zijn gebaat bij een korter, voorspelbaar, haalbaar en betaalbaar ontwikkeltraject, waarin financiële instrumenten, het beleidskader en vergunningverlening belangrijke bouwstenen zijn.

Werkbezoeken voor politici

Geothermie Nederland organiseert regelmatig werkbezoeken voor Kamerleden. Op 19 september staat een volgend werkbezoek gepland bij aardwarmtelocatie Koekoekspolder. Door een rondleiding op een aardwarmtelocatie krijgt men meer inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden van aardwarmte.