Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door operators geothermie

26.03.2021

De leverancier van een ‘mijnbouwhulpstof’ is verantwoordelijk voor het aanleveren van een Nederlandstalig actueel Veiligheids-informatieblad (VIB) welke voldoet aan de REACH & CLP richtlijnen. De geothermie operator is als eindgebruiker wettelijk verantwoordelijk voor zowel de verzameling als de toetsing van het VIB én het toezicht op het veilig gebruik van een mijnbouwhulpstof.

Als resultaat van een KennisAgenda onderzoek is de ‘Chemical Management Tool’ van NOGEPA verder ontwikkeld die de operators een praktisch hulpmiddel geeft waarmee zij aan hun Reach verplichting kunnen voldoen. Voor de geothermiesector is een aanvullende pilot doorlopen met centrale verzameling en beoordeling van de aangeleverde VIB.

Binnenkort worden alle geothermie operators gevraagd al hun VIB’s te sturen naar Geothermie Nederland, zodat de centrale verzameling en beoordeling van de VIB’s kan plaatsvinden. Uiteindelijk is en blijft de geothermie operator eindverantwoordelijk voor de juiste registratie en voorschriften voor de omgang met mijnbouwhulpstoffen.