Vijf banken en verzekeraars investeren in aardwarmteproject

13.12.2022

Vijf financiële instellingen gaan het grootste Nederlandse aardwarmteproject
financieren. Het is de eerste keer dat zoveel banken en verzekeraars betrokken zijn bij
een geothermieproject. Het project zal met ongeveer 45 MWth – 60 MWth bijdragen
aan de duurzame warmtevoorziening voor circa 80 kwekers, wat een groot deel van
zuidwestelijk Westland beslaat. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000
huishoudens.

Na anderhalf jaar voorbereiding is de financiële overeenkomst voor het geothermieproject
HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland een feit. Het geothermieproject
van HVC bestaat uit drie doubletten en onlangs bleek de welltest van het eerste doublet
succesvol. Warmte Netwerk Westland is een Joint Venture tussen Capturam en HVC.
Capturam is verbonden aan het netwerkbedrijf van de gemeente Westland en gemeente
Midden-Delfland. HVC is een energie- en grondstoffenbedrijf in eigendom van 48
gemeenten en 8 waterschappen.

Er zijn vijf partijen betrokken bij de financiering: BNG Bank, ING Bank, de Coöperatieve
Rabobank, Triodos Bank en a.s.r.. BNG Bank, de Coöperatieve Rabobank en ING Bank zijn
al een paar jaar actief in de geothermiemarkt; Triodos Bank en a.s.r. doen voor het eerst
mee. Dat dit project zorgt voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is
voor alle financierende partijen een belangrijk uitgangspunt om deel te nemen in de
financiering.
“Er zijn meerdere partijen bij de projectfinanciering betrokken omdat een geothermieproject
niet echt standaard is. De mogelijke risico’s worden op deze manier gespreid”, zegt Michiel
Kok van corporate finance van HVC. “Bij een windmolenproject is alles van tevoren duidelijk.
Er worden windmolens neergezet en die hebben bijvoorbeeld per stuk een waarde van een
miljoen euro en een vrij zekere opbrengst. Dan weet je waar je aan toe bent. Bij geothermie
heb je vooraf niet die zekerheid over kosten en opbrengst. Tot het moment van testen is
onzeker wat de opbrengst is, terwijl de kosten van uitvoering steeds doorlopen.”

Toekomstbestendige blauwdruk

“Het is de eerste keer dat vijf financiële partijen betrokken zijn bij een geothermieproject. Dat
is bijzonder en mooi. Daarnaast hebben we de financiering gesplitst in een deel voor de bron
(de productie) en een deel voor de realisatie van de infrastructuur (het leidingnetwerk) naar
de glastuinbouwers. Ik denk dat we hiermee een toekomstbestendige blauwdruk hebben
neergezet voor de financiering van geothermieprojecten in Nederland”, zegt Michiel Kok bij
de zogeheten financial close van HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland.
Met de (her)financiering van het project Maasdijk is ongeveer 115 miljoen euro gemoeid. De
banken en verzekeraars tekenen voor driekwart van dat bedrag. De financiering is
onderverdeeld in 60-65 procent voor het brongedeelte en 35-40 procent voor de aanleg van
het netwerk.

Fors verlagen CO2-uitstoot

Voor de glastuinbouwers in de regio – die verenigd zijn in warmtecoöperatie Maasdijk – is
het geothermieproject het bewijs dat samenwerken en investeren in de energietransitie
noodzakelijk is. Ook vanuit Glastuinbouw Nederland wordt positief gereageerd: “De
afgelopen maanden zijn veel telers geconfronteerd met hoge gasprijzen. Met aardwarmte
als duurzame bron van warmte voor telers en woningen draagt de sector bij aan het fors
verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.”

Succesvolle eerste boring

Onlangs bleek dat de welltest van het eerste doublet van Aardwarmte Maasdijk succesvol is
verlopen. Deze test wees uit dat er voldoende warm water vanuit een diepte van drie
kilometer uit de grond kan worden gehaald voor duurzame energie richting de glastuinbouw.
Voor HVC Aardwarmte Maasdijk betekent de succesvolle eerste boring dat in februari 2023
de tweede en in april 2023 de derde welltest kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat
de onderzoeksresultaten van deze tests in de buurt zullen liggen van de eerste test, omdat
de putten dicht bij elkaar liggen.

Groot deel zuidwestelijke Westland aangesloten

De bedoeling is dat 80 kwekers – verenigd in de warmtecoöperatie Maasdijk – in dit gebied
worden aangesloten op het Maasdijkse warmtesysteem; dat is een groot deel van
zuidwestelijk Westland. Het gaat om een tracé van ongeveer veertig kilometer.
Er is op dit moment vanuit Aardwarmte Maasdijk, ook op basis van eerdere projecten, in
totaal voor 440 hectare aan contracten met kwekers afgesloten. De verschillende
aardwarmteprojecten in het Westland worden uiteindelijk met elkaar verbonden en vormen
dan een groter warmtenet waar niet alleen de glastuinbouw, maar ook andere bedrijven en
woningen op aangesloten kunnen worden.

Met financiering komt ook investeringsgeld vrij voor volgend project

Door het behalen van de financial close komt ook weer investeringsgeld vrij om een start te
maken met het geothermieproject Polanen, waarvoor de boorlocatie in Monster wordt
gesitueerd. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor zijn al enige tijd gaande. In
december wordt de eerste paal geslagen en in april 2023 start naar verwachting de eerste
boring.

(Bron: HVC Groep)