Vijlbrief: ‘Bij verduurzamen woningen is geothermie een belangrijke optie’

06.05.2024

Bij het verduurzamen van de invulling van de warmtevraag van woningen is geothermie een belangrijke optie.’ Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief in antwoord op vragen over de stand van zaken rond geothermie (aardwarmte) op 25 april jl..

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Eerste Kamer stelde verschillende vragen, zoals ‘Is de bijdrage van geothermie aan de energietransitie in de toekomst vooral interessant voor bedrijven of burgers?’ en ‘Is de verwachte bijdrage van geothermie aan de energietransitie nog steeds haalbaar en realistisch?’

Vijlbrief beschrijft de doelstelling om 15 PJ aardwarmte te realiseren in 2030. De projecten bij de Amercentrale en de Diemencentrale worden hierbij specifiek benoemd. Vijlbrief ziet dat er op dit moment vooral geothermieprojecten zijn voor de in en voor de glastuinbouw. Met het geothermiebeleid wil hij vooral de toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving bevorderen. ‘Bij het verduurzamen van de invulling van de warmtevraag van woningen is geothermie een belangrijke optie.’… ‘Met het oog op een uitbreiding van warmtenetten zal geothermie als onderdeel van de bronnenmix in de toekomst in toenemende mate ook essentieel zijn voor burgers.’

Lees de volledige Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken geothermie (Rijksoverheid.nl)