Wat kunnen we leren van IJsland?

28.06.2023

IJsland verwarmt bijna al zijn huizen met geothermie. Wat is er nodig voor een sprong vooruit in Nederland? Deze vraag stond centraal tijdens het evenement van de IJslandse ambassade op 8 juni in Den Haag.

Liefst 90 procent van alle huizen op IJsland krijgt verwarming uit diepe aardbronnen. Dat kan dankzij de zeer actieve geologie van het eiland, maar er zijn ook meer mogelijkheden in andere landen. Zo was te horen tijdens het evenement van de IJslandse ambassade.

Transport over afstanden tot wel zestig kilometer, zoals in IJsland, is onmogelijk. Daarvoor zijn de temperaturen van de aardwarmte in Nederland te laag. Maar Nederland heeft genoeg mogelijkheden voor geothermiebronnen dicht bij stedelijke gebieden. De echte uitdagingen liggen elders, stelde Atli Jónsson van Arctic Green Energy. “Regelgeving, financiering, problemen met aanleg van warmtenetten en lange procedures vormen de grootste drempels in Nederland.” Het bedrijf staat te trappelen om in Nederland aan de slag te gaan. Arctic Green Energy leverde bijvoorbeeld in China 926 installaties voor warmtebronnen af: “En China is niet veel anders dan Nederland”.

Hans Bolscher van Geothermie Nederland was eveneens een van de sprekers en sprak de hoop uit dat de zeer lange aanlooptijden (zes tot tien jaar) van geothermieprojecten wordt verkort. “IJsland heeft one-stop-shopping via de National Energy Authority, Nederland een zes-stop-shopprincipe. Dat moet veranderen.” Hans pleitte ook voor prijssubsidies, zoals voor wind- en zonne-energie en meer duidelijkheid voor investeerders in dure warmtenetten.

Jónsson is van mening dat voor een omslag Europa een échte drijfveer moet vinden. “Voor IJsland was importeren van olie en kolen te duur, voor China was vervuiling de katalysator. Misschien komt Europa tot inzicht als het zich realiseert dat geothermie staat voor gegarandeerde energieprijzen en onafhankelijkheid van politieke spanningen in de wereld?”

(bron: Cobouw)