‘We’re in this together’ – interview Janine Verweij en Frank Agterberg

02.06.2022

Overstappen op duurzame warmte is heel urgent, vanwege de hoge prijzen voor aardgas en de roep om snel onafhankelijk te worden van Russisch gas. De NVDE sprak hierover met Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland, en Frank Agterberg, voorzitter Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie en NVDE-bestuurslid.

‘Belangrijk is laten zien dat duurzame warmte betrouwbaar is’, zegt Verweij. ‘Je kan niet verwachten dat de burger de kennis van een geohydroloog heeft’. Daarom steken Verweij en Agterberg de koppen bij elkaar om een eerlijk verhaal te vertellen over alle warmtetechnieken, ook aan gemeenten. ‘Duurzame warmte is zowel technisch als maatschappelijk en economisch complex. Het is bijna kwalijk dat we dit bij de gemeenten hebben neergelegd’, zegt Agterberg. Verweij en Agterberg willen de reële en irreële zorgen over geothermie, bodemenergie en warmtepompen verminderen. De vraag naar warmtepompen is explosief gestegen. Ze voorzien dat geothermie (dieper dan 500 meter), bodemenergie (minder diep dan 500 meter) en warmtepompen in de toekomst steeds meer samengaan. We gaan naar een geïntegreerd systeem waarin verschillende technieken een rol spelen. Agterberg: ‘Er is geen duurzamere koeling dan gratis bodemkoelte.’