Zienswijze op wetsvoorstel Klimaatfonds

31.05.2022

Op 27 mei heeft Geothermie Nederland een zienswijze (consultatiereactie) ingediend op het wetsvoorstel Klimaatfonds waar vanuit het Coalitieakkoord € 35 miljard voor beschikbaar is gesteld. Onze belangrijkste boodschap in de zienswijze is dat er meer aandacht en middelen moeten zijn voor warmte en warmte-infrastructuur, naast de aandacht voor elektriciteit en andere energiedragers als waterstof. Dit helpt geothermie, en de ruim 70 projecten die in ontwikkeling zijn versneld van de grond komen.

Ook heeft het bestuur van Geothermie Nederland heeft met inbreng van de werkgroep PA een brief geschreven naar minister Jetten van EZK.