Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Aardyn. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio. Omdat er in het tuinbouwgebied Plukmade nu al gegevens beschikbaar zijn over de diepere ondergrond van een gedeelte van het zoekgebied wordt een boorlocatie hier het meest kansrijk ingeschat. In lijn hiermee is “Geothermie Plukmade BV” opgericht waarin Aardyn, EBN Aardwarmte BV, Ennatuurlijk B.V. en het Energiefonds participeren.

Het project voor geothermie in Plukmade is erop gericht dat de warmte die gewonnen wordt, geleverd wordt aan het Amerwarmtenet. Deze energie zou dan direct of indirect via het Amerwarmtenet in de kassen van Plukmade worden gebruikt en voor de aangesloten woningen van het Amerwarmtenet.

Locatiegegevens

Geothermie Plukmade

Status
in ontwikkeling
In werking sinds
niet van toepassing
Categorie
glastuinbouw en gebouwde omgeving
Projectpartners
Aardyn, EBN Aardwarmte BV, Ennatuurlijk B.V. en het Energiefonds.

Deel dit