De aardwarmte-installatie Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) levert via bestaande warmtenetten aan woningen en bedrijven in Den Haag-Zuidwest. Aandeelhouders van HAL zijn Aardyn, Perpetuum Energy Partners, Energiefonds Den Haag en EBN.
Aardwarmte Den Haag is het eerste geothermieproject dat alleen aan de gebouwde omgeving levert.
In 2021 zijn de laatste werkzaamheden afgerond en vanaf december 2021 is de winning van aardwarmte opgestart. In 2022 kan HAL via het warmtenet van Eneco aan 1.800 tot 2.000 woningequivalenten warmte leveren, maar de centrale aan de Leyweg kan op termijn genoeg warmte produceren voor ongeveer 4.000 woningequivalenten. Het gebied waaraan HAL levert, Den Haag Zuid-West, telt 1.068 aansluitingen die optellen tot 2.468 woningequivalenten. De totale warmtevraag in dit gebied is zo’n 58 TJ per jaar en de prognose is dat Haagse Aardwarmte in 2022 daarvan 40 tot 46 TJ kan leveren.

Locatiegegevens

Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Status
gerealiseerd
In werking sinds
2022
Categorie
gebouwde omgeving
Diepte
2000 m
Temperatuur
76°C
Vermogen
7 MWth
Projectpartners
Aardyn, Perpetuum Energy Partners, Energiefonds Den Haag en EBN.
Bijzonderheden
Het is het eerste geothermieproject dat alleen aan de gebouwde omgeving levert. Het is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijf en specialisten.

Deel dit