n 2013 startte Bouwgroep Dijkstra Draisma met de verkenning van aardwarmte in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Na het verkrijgen van de opsporingsvergunning en de SDE-subsidie voor Leeuwarden, is in 2017 het consortium Warmte van Leeuwarden geformeerd.
Eind 2021 was de boring van de eerste put klaar. Na de eerste boring bleek na diverse brontesten dat de aardwarmtebron minder vermogen had dan verwacht. Op 6 oktober 2022 is besloten het project een vervolg te geven. De tweede boring staat in het derde kwartaal van 2023 gepland. Het voorbereiden van de boring van de tweede put is de volgende stap in het leveren van  aardwarmte in Leeuwarden. Het uiteindelijke doel blijft om eind 2024 de eerste levering van  aardwarmte te realiseren. Het aardwarmteproject moet in de toekomst genoeg warmte opwekken voor zo’n 8000 huishoudens.

Zie de website voor actuele informatie.

Locatiegegevens

Warmte van Leeuwarden

Status
in ontwikkeling
In werking sinds
niet van toepassing
Categorie
gebouwde omgeving
Diepte
2700 m
Temperatuur
92°C
Vermogen
25 MWth

Deel dit