Creation: Free Design

SodM onderzoek naar risico’s van opwarming ondiepe ondergrond

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet de effecten van opwarming van de put en de omgeving van de put onderzoeken door TNO-AGE (Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat van TNO) met een wetenschappelijk literatuuronderzoek.

 De hoofdconclusie van het onderzoek is dat chemische en microbiologische effecten waarschijnlijk alleen dicht bij de put waarneembaar zijn volgens het bestudeerde werk (laboratoriumtesten en computermodellen) maar er zijn veldmetingen nodig om dit te bevestigen. De opwarming rond de put is hoogstwaarschijnlijk geen bedreiging voor de waterkwaliteit bij grondwaterwinning omdat er doorgaans voldoende afstand is.

Lees het volledige bericht over het onderzoek op www.sodm.nl