Omschrijving Aardwarmte Vogelaer

Aardwarmte Vogelaer is een vooruitstrevende organisatie voor het verduurzamen van een het energieverbruik van 17 aangesloten bedrijven door vergaande integratie in centrale warmte-opwek uit geothermie en onderlinge uitwisseling van warmte.

Aardwarmte Vogelaer en geothermie

Aardwarmte Vogelaer heeft een operationele aardwarmte productie-installatie.

Contactpersonen

Aardwarmte Vogelaer

Operator

Locaties

Aardwarmte Vogelaer is betrokken bij:
Zuid-Holland

Aardwarmte Vogelaer

Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk is een initiatief van zeven tuinders. De installatie verwarmt de kassen van 17 tuinbouwbedrijven. De aardwarmtewinning draait sinds begin 2017. Ook is er een uitgestrekt warmtenet aangelegd.