Omschrijving Eneco

Steeds meer mensen realiseren zich dat we zuinig moeten zijn op onze aarde en dat we slimmer en duurzamer moeten omgaan met energie. Met het One Planet plan wil Eneco al in 2035 klimaatneutraal zijn. In onze eigen activiteiten én in de energie die we leveren aan onze klanten. Met de missie van Eneco: “Duurzame energie van iedereen” ontwikkelen we producten en diensten en investeren we met partners in de opwekking van groene energie, zodat onze klanten kunnen omschakelen.

Eneco en geothermie

We geven invulling aan het One Planet plan door het versnellen van duurzame warmte en geothermie is daar een van de mogelijkheden voor. Zo neemt Eneco de warmte af van de Aardwarmtecentrale van Haagse Aardwarmte in Den Haag. Naast dit initiatief onderzoekt Eneco verschillende mogelijkheden om aardwarmte in te zetten voor de verduurzaming van de warmtevraag.

Contactpersonen

thumb

Christiaan van Eekhout

thumb

Boudewijn Janse-de Jonge

Manager development heat sources

Eneco

Warmtebedrijf