Omschrijving Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft ruim 150.000 inwoners. Samen met de partners in de stad werken het gemeentebestuur en de 1500 medewerkers van de gemeente aan het socialer, leerbaarder en duurzamer maken van de stad. De komende jaren zal de stad op alle fronten duurzamer worden: economisch, in de energievoorziening, in het verwarmen van huizen en gebouwen en de wijze waarop we ons verplaatsen.
we ons verplaatsen.

Gemeente Haarlem en geothermie

In de Haarlem worden op dit moment 3 warmtenetten voorbereid, waarvan twee van geothermiewarmte zouden kunnen worden voorzien. De gemeente heeft met Aardyn en EBN een samenwerkingsverband om te komen tot de ontwikkeling van een geothermiebron in dat stad. De eerste geothermiebron kan de warmtebron worden voor een van de twee warmtenetten.

Contactpersonen

pasfotoo-MN.jpg

Maarten Noordhuis

Procesmanager Warmtenetten
"Geothermie kan een hele belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De kunst is niet hoe we warmte uit de grond krijgen maar hoe we het van de grond krijgen. "

Gemeente Haarlem

Overheid