Omschrijving Gemeente Zwolle

Binnen de gemeente Zwolle staan vier thema's centraal, namelijk de energietransitie, klimaatadaptatie & circulaire stad, gezonde stad en verstedelijkingsopgave & economische ontwikkeling. In de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond heeft de energietransitie een plek gekregen om bodemenergie zo optimaal mogelijk te benutten.

Gemeente Zwolle en geothermie

De gemeente Zwolle gaat samen met het bedrijvenconsortium RESULT een proefboring starten naar geothermie in Zwolle Noord. Met een innovatieve boortechniek wordt de productie van geothermische warmte uit dunne aardlagen economisch haalbaar gemaakt. De aangesloten bedrijven willen met dit project bewijzen dat zij uit dit soort aardlagen 20% tot 100% meer warmte kunnen winnen met de nieuwe boortechniek. De warmte wordt onder meer ingezet om in de wijk Holtenbroek gebouwen duurzaam te verwarmen.

Contactpersonen

Reinder-slager.png

Reinder Slager

Adviseur ondergrond en geothermie
"Geothermie is belangrijk omdat het een duurzame bron biedt als alternatief voor het fossiele aardgas. Het is een belangrijke component in de mix van bronnen om Zwolle Energieneutraal te maken."

Gemeente Zwolle

Overheid