Omschrijving Glastuinbouw Nederland

Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen het ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. Samen vertegenwoordigen we 75% van het totale glastuinbouwareaal.
Glastuinbouw Nederland is de statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland.

Glastuinbouw Nederland en geothermie

Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de energietransitie via het programma Kas als Energiebron (KaE). Geothermie is een belangrijke duurzame bron in de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. KaE / glastuinbouw heeft een aanjaagrol gehad in de pioniersfase van geothermie. Inzet is en blijft geothermie bevorderen en daarom nauwe samenwerking met Geothermie NL.

Contactpersonen

20181001-SL05.jpg

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron
"In het eindplaatje klimaatneutraal zie ik geothermie als onmisbare warmtebron, mogelijk wel tot de helft van de resterende warmtevraag na besparing. Ik zet me graag in om de vaart er in te houden en elk jaar meerdere nieuwe projecten te zien starten. Geothermie Nederland heeft daarin m.i. een essentiële rol. "
thumb

Adri Bom-Lemstra

Voorzitter

Glastuinbouw Nederland

Overig