Omschrijving Green April

Green April is een Nederlands consultancybureau gespecialiseerd in hernieuwbare energie en het ontwikkelen van duurzame businesscases, met ervaring in wind (onshore en offshore), zon, biomassa, (rest)warmte, mestvergisting en geothermie. Green April onderscheidt zich door de combinatie van kennis van hernieuwbare energie en duurzaamheid en kennis van (corporate/project) finance en strategy.

Green April en geothermie

Het team van Green April is betrokken bij een aantal geothermieprojecten in Nederland die operationeel of in ontwikkeling zijn, in verschillende rollen: als adviseur voor de projectvennootschap die de bron exploiteert, als adviseur voor een investeerder of kapitaalverstrekker of als adviseur voor beleidsmakers. "Als gevolg van onze betrokkenheid in deze projecten (van start tot finish) hebben we goede kennis van de sector, wat ons bijvoorbeeld in staat stelt om de gevolgen van bepaalde strategische of technische keuzes op de haalbaarheid en financierbaarheid van geothermieprojecten te beoordelen."

Contactpersonen

Arnoud_Brink-Green April

Arnoud Brink

Oprichter en partner
"Wij willen de sector graag ondersteunen en Geothermie Nederland biedt ons een netwerk om bestaande contacten te verdiepen en nieuwe contacten te leggen."

Green April

Adviesbureau