Omschrijving Greenhouse Geo Power

Wij zijn het eerste cluster van tuinbouwbedrijven die gezamenlijk in een aardwarmtebron geïnvesteerd hebben. In 2011 werd het eerste doublet geboord. In 2022 werd een extra productieput aangelegd. Er is sinds de start van het project door de afnemers bijna 60 miljoen kuub aardgas minder verbruikt (en 100 miljoen kg CO2-emissie gereduceerd). Het aardwarmtebedrijf heeft tot doel om duurzame warmte te leven aan haar klanten, zodat deze klanten daarmee invulling aan hun duurzaamheidsambities kunnen geven.

Greenhouse Geo Power en geothermie

Het aardwarmtebedrijf levert jaarlijks ongeveer 225.000 GJ aan duurzame warmte aan haar klanten; een zestal tuinbouwlocaties. Vanaf januari 2024 zal ook een zevende klant duurzame warmte ontvangen. Naast de bronnen wordt ook een eigen warmtenet van bijna 3,5 kilometer geëxploiteerd. Door precies in te spelen op de warmtebehoefte van de klanten zijn zij in staat gebleken om hun aardgasverbruik enorm te verminderen, sommigen zelfs tot 90%. Daarmee is aardwarmte een onmisbare schakel in de verduurzaming.

Contactpersonen

Radboud-Vorage-pasfoto

Radboud Vorage

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"

Greenhouse Geo Power

Operator

Locaties

Greenhouse Geo Power is betrokken bij:
Overijssel

Aardwarmte Koekoekspolder

Vijf samenwerkende groentekwekers in IJsselmuiden verwarmen gezamenlijk 23,5 ha aan kassen met aardwarmte.