Omschrijving Greenhouse Geo Power

Wij zijn het eerste cluster van tuinbouwbedrijven die gezamenlijk in een aardwarmtebron geïnvesteerd hebben. In 2011 werd een doublet geboord dat er sindsdien voor gezorgd heeft dat er 50 miljoen kuub gas minder verbruikt is. Het aardwarmtebedrijf heeft tot doel om duurzame warmte te leven aan haar klanten, zodat deze klanten invulling aan hun duurzaamheidsambities kunnen geven. Naast enkele tuinbouwbedrijven zijn ook enkele huizen en een manege op de aardwarmtebron aangesloten.

Greenhouse Geo Power en geothermie

Het aardwarmtebedrijf levert jaarlijks ongeveer 175.000 GJ aan duurzame warmte aan haar klanten; een zestal tuinbouwlocaties. Naast de bron exploiteert ze een warmtenet van bijna 3 kilometer. Door precies in te spelen op de warmtebehoefte van de klanten zijn zij in staat gebleken om hun aardgasverbruik met ongeveer 80% te reduceren. In 2022 wordt een extra bron gerealiseerd waarmee de huidige afnemers nog verder van het aardgas af kunnen en er ook weer nieuwe klanten aangesloten kunnen worden.

Contactpersonen

Radboud-Vorage-pasfoto

Radboud Vorage

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"

Greenhouse Geo Power

Operator

Locaties

Greenhouse Geo Power is betrokken bij:
Overijssel

Aardwarmte Koekoekspolder

Vijf samenwerkende groentekwekers in IJsselmuiden verwarmen gezamenlijk 23,5 ha aan kassen met aardwarmte.