Omschrijving HVC Groep

HVC ondersteunt aangesloten aandeelhouders (44 gemeenten en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland) om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie. HVC produceert energie uit verschillende duurzame bronnen, zoals aardwarmte, biomassa, wind, zon en uit restafval. HVC ontwikkelt samen met de glastuinbouw in het Westland drie aardwarmteprojecten: aardwarmte Maasdijk, aardwarmte Polanen en aardwarmte Wippolderlaan.

HVC Groep en geothermie

Met de opgedane kennis en ervaring uit het Westland zet HVC in op de ontwikkeling van aardwarmte in de gemeenten Almere en Lelystad, gemeente Den Helder, gemeente Hoorn, gemeente Purmerend, regio IJmond en de Drechtstedenregio. HVC onderzoekt met deze aandeelhoudende gemeenten de mogelijkheden om steeds meer woningen en gebouwen te verduurzamen met aardwarmte. HVC ontwikkelt als operator een aardwarmtebron altijd in samenwerking met de gemeente.

Contactpersonen

HVCportretten-25.jpg

Tarek Hopman

business manager Westland
HVCportretten-7.jpg

Charlotte de Wijkerslooth

Exploratiemanager geothermie

HVC Groep

Operator

Locaties

HVC Groep is betrokken bij:
Zuid-Holland

Trias Westland

Trias Westland heeft 2 geothermieprojecten in bedrijf, beide op op 2,3 km diepte. Uit deze laag winnen ook andere Westlandse aardwarmteprojecten tot nu toe warmte. In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven – de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen – is juist zeer geschikt om water rond te pompen.
Zuid-Holland

Aardwarmteproject Maasdijk

Aardwarmteproject Maastdijk is een samenwerkingsverband tussen gemeente Westland, HVC en Warmtecoöperatie Maasdijk. Doel is om ruim 400 hectare aan kassen duurzaam te verwarmen.