Omschrijving IF Technology

IF Technology zet zich met kennis en ervaring in voor een leefbare wereld waarbij duurzame energie uit warmte en koude uit bodem, water en lucht beschikbaar is voor iedereen. IF Technology is sinds de begin dagen bezig met geothermie. Sindsdien hebben we als geologisch energieadviseur, ervaring opgebouwd bij verschillende geothermieprojecten door heel Nederland en daarbuiten. We dragen bij aan beleidsdocumenten zoals een Seismic Risk Assessment (2016) en Masterplan Aardwarmte NL (2018).

IF Technology en geothermie

IF Technology is betrokken bij alle fases van geothermieprojecten en bedient stakeholders zoals de glastuinbouw, operators en overheden. We voeren tijdens geothermieprojecten werkzaamheden uit in de voorstudie- en exploratie fase, ontwikkelingsfase en de realisatie- en productie fase zoals geologische haalbaarheid en potentie, energieconcept incl. bijv. een HTO, SDE onderbouwing, reservoir modelling, SHRA, puttestinterpretatie, seismische monitoring en onderbouwing van het winningsplan.

Contactpersonen

Jasper-Kwee-1-1.jpg

Jasper Kwee

Senior Adviseur Geothermie
"Om klimaatverandering tegen te gaan, zullen we onze energiebronnen moeten verduurzamen."
+31 (0) 611690428
RD-1.jpg

Roel Dirkx

Senior Adviseur Geothermie & HTO
+31 (0) 615400728

IF Technology

Adviesbureau