Omschrijving Nappa

Nappa is medio 2022 opgericht door drie Limburgse glastuinbouwondernemers. Recentelijk heeft Nappa de aardwarmtebron van CLG gekocht, bekend als Californië Lipzig Gielen Geothermie (het betreft de putten CAL-GT-04 en CAL-GT-05). Gelijktijdig met de overdracht van de bron is ook de winningsvergunning overgedragen aan Nappa.

Nappa en geothermie

Nappa onderzoekt de mogelijkheid tot hernieuwde productie van aardwarmte in het tuinbouwgebied Californië (Noord-Limburg), een gebied met zogenaamde verbreukte gesteenten.

Contactpersonen

Frank Verhoeven Nappa

Frank Verhoeven

Projectmanager
"Nappa wil een positieve bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van onze samenleving in het algemeen en de glastuinbouw in het bijzonder. Nappa is lid geworden van Geothermie Nederland omdat we het belangrijk en leerzaam vinden om met branchegenoten kennis en ervaringen uit te wisselen."

Nappa

Operator