Omschrijving NRG

Als grootste adviseur, dienstverlener én opleider op het gebied van stralingsbescherming in Nederland stellen we onze klanten en partners blijvend in staat om op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze werkzaamheden met straling uit te voeren.
Zeker weten dat je werkt conform huidige wet- en regelgeving? Of heb je praktische uitdagingen waar je mee worstelt? NRG ondersteunt op alle vlakken rond stralingsbescherming.

NRG en geothermie

NRG heeft in opdracht van Geothermie Nederland de afvoer van het filterafval naar de afvalverbrandingsinstallatie onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met de blootstellingslimieten die gelden in de stralingsbescherming. NRG voert in opdracht van EZK onderzoek uit naar de vorming en voorkomen van NORM binnen de geothermie. NRG verzorgt de deskundigheid van diverse operators in olie- en gasproductie en voert radiochemische analyses voor diverse geothermie ondernemers.

Contactpersonen

JK_NRG_arnhem_petten-2260.jpg

Bob Blijlevens

Clustermanager stralingsbescherming
"Ons onderzoek naar (het voorkomen van) NORM-afval zorgt voor een verantwoorde bedrijfsvoering nu en in de toekomst. NRG ondersteunt Geothermie Nederland en haar ondernemers/kennispartners met alle vragen over stralingsbescherming, deskundigheid en vergunningen. Ik vertel je er graag meer over."
+31 6 12941410
Picture1.png

Govert de With

Manager onderzoek en innovatie stralingsbescherming
+31 6 30418743

NRG

Adviesbureau