Omschrijving Pondera Geo Energy B.V.

Pondera Geo Energy is onderdeel van Pondera, een bureau voor het plannen en ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Pondera biedt praktische ondersteuning bij de uitvoering van projecten in alle projectfases, vanaf de eerste haalbaarheidsstudie tot en met de aanbesteding, de bouw en de succesvolle exploitatie.

Pondera Geo Energy B.V. en geothermie

Met het aanbieden van geothermie als additionele service is Pondera in staat de volledige commerciële scope van duurzame energie aan te bieden.

Contactpersonen

Joep Beijer Picture

Joep Beijer

Pondera Geo Energy B.V.

Adviesbureau