Omschrijving Rebel Finance & Transactions BV

Wij zijn financieel strategisch adviseur, met een focus op hernieuwbare energieprojecten.

Rebel Finance & Transactions BV en geothermie

Sinds 2013 ondersteunen we ook geothermieprojecten, o.a. door het opzetten van financiële business cases, doorgronden van het risicoprofiel, bijdragen aan contractuele afspraken die voldoen aan vereisten van financiers, en het daadwerkelijk aantrekken, uitonderhandelen, documenteren en ‘closen’ van de financiering. Als zodanig waren we betrokken bij een groot deel van de Nederlandse geothermieprojecten.

Contactpersonen

Rutger_te_Grotenhuis

Rutger te Grotenhuis

"Succesvolle projecten komen alleen tot stand waar partijen tot een goede samenwerking komen, wat begint bij elkaar kennen en opzoeken. Geothermie Nederland speelt hierin een belangrijke rol. "

Rebel Finance & Transactions BV

Adviesbureau