Omschrijving Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is al 140 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. Met onze expertise, partnerships en innovaties dragen we bij aan een betere samenleving. Samen met klanten en partners werken aan innovaties en slimme oplossingen voor een duurzamere toekomst. Met oplossingen waarin wij onze kennis als ingenieurs, ontwerpers en adviseurs combineren met software en technologie.

Royal HaskoningDHV en geothermie

Royal HaskoningDHV is als advies- en ingenieursbureau koploper in duurzame energieprojecten en kan veel voor u en uw geothermieproject betekenen. WIj leveren hierin onder andere de volgende activiteiten:
- Haalbaarheidsstudies / second opinions
- Locatie onderzoek/selectie:
- Permitting (MER, WABO, Omgeving, ..)
- Concept/basis design
- Veiligheidsstudies en Risk Assessments
- HSE audit / legal framework
- Due Dilligence / LTA

Contactpersonen

MG_7210.jpg

Raoel Steffens

Projectmanager
"Geothermie Nederland is belangrijk omdat het een platform biedt voor kennisuitwisseling en verdere ontwikkeling van de sector. Royal HaskoningDHV draagt hier graag aan bij."
Screenshot-2022-06-21-095319-Eilard.png

Eilard Hoogerduijn Strating

Senior Advisor Energy Transition
0623426835
Screenshot-2022-06-21-095528-Job.png

Job Last

Energy & Environmental Consultant
0620645289

Royal HaskoningDHV

Adviesbureau