Omschrijving Spidron Weco

Wij leveren well engineering- en consultancy diensten, alles wat noodzakelijk is voor een succesvolle planning en uitvoering van boorwerkzaamheden, put onderhoud en abandonment. Wij vertalen de doelen naar een geschikt ontwerp, rekening houdend met de gehele levenscyclus, beperkingen en mogelijkheden. Goede voorbereiding, in nauwe samenwerking met de klant, is relatief goedkoop. Deze methodiek leidt tot een passend product, op tijd geleverd en binnen budget.

Spidron Weco en geothermie

Spidron Weco ondersteunt operators met advies en expertise op gebied van QHSE, wet- en regelgeving, organisatie en vergunningszaken gedurende de gehele levenscyclus van mijnbouw operaties. Ook zijn we kundig en ervaren op het gebied van well examination, peer review, risicoanalyse, due diligence, kostenraming en inkooptrajecten.

Contactpersonen

thumb

Robert te Gussinklo Ohmann

Directeur-eigenaar
058 88 11 950
thumb

Rein Bootsma

Directeur-eigenaar
058 88 11 950

Spidron Weco

Adviesbureau